Home
 
Zasady prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHSzanowni Państwo, właściciel strony internetowej www.fist.pl (zwanej dalej Portalem) przetwarza informacje tylko i wyłącznie w oparciu o powierzone dane osobowe osób rejestrujących się/subskrybujących treści Portalu.

Powierzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez świadome ich udostępnienie podczas rejestracji. Dane te nie są powierzane podmiotom trzecim, w tym podmiotom zagranicznym.

Ponieważ powierzone dane mogą stanowić dane osobowe w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), dlatego naszym obowiązkiem jest zapoznać Państwa z wszystkimi informacjami dotyczącymi ich przetwarzania.

Niniejszym pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: właściciel portalu - kontakt email: admin@fist.pl.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez email: admin@fist.pl.pl .

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania subskrybentom Portalu treści oraz możliwości komentowania, zawierania znajomości, publikowania własnych zdjęć, filmów, treści na internetowej Portalu, w celu oferowania dostępu do usług i towarów partnerów Portalu. Z uwagi na możliwość wynajmowania powierzchni reklamowej na Portalu, Administrator może na podstawie umowy powierzenia danych osobowych przetwarzać je do celów prawnie uzasadnionych interesów Administratora i partnerów Portalu.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez subskrybenta/osobę rejestrującą się.

6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

- firma Salesmanago – w zakresie marketingu produktowego i profilowania.

7. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

- kontakt e-mailowy pod adresem: admin@fist.pl ,
.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.Jakie informacje są przez nas zbierane?


Portal wymaga podania następujących informacji, które mogą być uznane za prywatne:

    nazwa użytkownika
    imię
    hasło
    adres e-mail

Właściciel konta może je dowolnie modyfikować, zmieniać dane adresowe i inne - każdorazowo na swoją odpowiedzialność i w pełni świadomości, iż sam decyduje o ujawnieniu tych danych innym użytkownikom portalu.

Właściciel konta może konto usunąć w dowolnym momencie i chwili.

Nad całością działania portalu czuwa Administrator.

Copyrights


Wszystkie prawa do treści są prawnie chronione a kopiowanie ich jest surowo zabronione.Akceptacja warunków


Musisz wyrazić świadomą zgodę i akceptację wszystkich warunków opisanych w Zasadach Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią nie możesz korzystać z tej strony. Pamiętaj, że TWOJE bezpieczeństwo także zależy od Ciebie samego. Nie korzystaj ze służbowego adresu email, chroń swoje dane osobowe.